Impressum
dedenl
Gibt es hier einen Biomarkt?
 
Welcher Kinderarzt ist in meiner Nähe?
Wie sieht das Freizeitangebot hier aus?
Wo ist am Wochenende was los?
Welche Sehenswürdigkeiten gibt es in der Umgebung?
In welchem Lokal können wir unseren Stammtisch abhalten?
Welche Sportvereine gibt es?
Welcher Bäcker hat Sonntags geöffnet?
Is there a health-food shop around?
 
Which children's doctor is here?
Where is the next fitness club?
What can we do on the weekend?
Are there any interesting sights nearby?
Which restaurant is good for our next club meeeting?
Which sporting clubs are in this town?
Which bakery is open on sundays?
Is hier een bio-winkel in de buurt?
 
Waar kan de dichtstbijzijnde kinderarts vinden?
Wat zijn hier de vrijetijdsmogelijkheden?
Waar is komend weekend wat te beleven?
Welke bezienswaardigheden zijn er in de omgeving?
In welk restaurant kunnen we onze volgende Clubbijeenkomst houden?
Welke sportverenigingen zijn hier?
Welke bakker is op zondag geopend?
Fragen über Fragen. Eine Antwort:
DIE INFO APP FÜR IHRE STADT
Übersichtlich, einfach zu handhaben und auf allen digitalen Endgeräten - PC, Smartphone, Tablet - jederzeit aufrufbar. Inklusive Landkarten und Vernetzung mit Facebook, Twitter etc.
DAS MOBILE INFO-CENTER FÜR IHRE STADT
Ein Administrator verwaltet das System zentral.
Infos und Tipps von und für: BürgerInnen, von Wirtschaft, Handel, Gastronomie, Vereinen, städt. Marketing, gemeinnützigen Organisationen, Kunst, Kultur und Natur. Die Inhalte können sehr einfach eingepflegt werden. Eine Video-Anleitung zeigt, wie das geht.
Mitmachen und teilhaben !
 
A lot of questions. Only one answer:
THE INFO APP FOR YOUR CITY
Clearly arranged, easy to use and available for every digital device - PC, smartphone, tablet - anytime. Including maps and integration with Facebook, Twitter etc.
THE INFORMATION-CENTER FOR YOUR CITY
One central administration point.
Information and advices from and for: citizens, economy, business, gastronomy, clubs, city marketing, nonprofit organisations, art, culture and nature. Contents are easy to edit. A training video explains how to do that.
Join in and participate !
 
Vragen, vragen en nog eens vragen… slechts één antwoord:
DE INFO APP VOOR UW STAD
Overzichtelijk, gemakkelijk te hanteren en op elk gewenst moment te gebruiken. Werkt op alle gangbare digitale apparaten zoals: de PC, smartphone of tablet. Inclusief plattegronden en verbindingen met Facebook, Twitter etc.
HET MOBIELE INFO-CENTRUM VOOR UW STAD
Één centraal administratie punt.
Informatie en advies van en voor: burgers, het bedrijfsleven, de horeca, verenigingen, citymarketing, non-profit organisaties, kunst, cultuur en natuur. De informatie kan op eenvoudige wijze worden ingevoerd. In een trainingsvideo kunt U zien hoe dit werkt.
Meedoen en deel uitmaken!
 
SO EINFACH FUNKTIONIERT DIE INFO-APP
Die Info App funktioniert auf den gängigsten Smartphones und Tablets unter den Betriebssystemen iOS und Android sowie als Webseite im Internet.
 • Technische Server-Plattform zur Pflege der Daten und zur Präsentation der Web-Version.
 • Die Menü-Oberfläche ist auf beiden Apps in 11 Sprachen verfügbar.
 • Auf der Server-Plattform sind standardmäßig zwei Sprachen verfügbar, jederzeit erweiterbar.
 • Schneller und kompetenter 3rd-Level Support für Ihre Fragen.
 • Optische Anpassung (Branding) Ihrer Stadt mit Fotos, Stadtlogo, Wappen, etc. Auch die Buttonfarben auf der App-Oberfläche können angepasst werden.
 • Werbung in der App: in Ihrer oder unserer Hand. Das entscheiden Sie.
 • Bei speziellen Notfällen (vermisste Personen, Polizeiaufrufe, etc.) verfügt die App über eine Notfallanzeige, die diese Info als Priorität anzeigt. Auf diese Weise erreichen Sie in kürzester Zeit alle App-Anwender. Die Notfallanzeige wird ausschließlich von den entsprechenden Behörden gesteuert (Polizei, Feuerwehr, etc.).
 • Vorgefertigte Entwürfe für Werbematerial wie Sticker, Flyer zum Verteilen in Ihrer Stadt – auch QR-Codes zum Aufdrucken für Ihre Stadtpläne oder Infotafeln.
 • Einstündige Schulung per Teamviewer.
WIR STELLEN DIE SOFTWARE. SIE FÜLLEN SIE MIT LEBEN !
 
THE INFO APP IS EASY TO USE
The Info App runs on most smartphones and tablets with iOS and Android. It is also available as a website over the internet.
 • Server framework to edit the data and present the website.
 • The front-end of the app is available in 11 languages.
 • The server offers two languages by default. Additional languages are easy to implement.
 • Fast and qualified 3rd-level support for your questions.
 • Branding for your city including: images, logo, emblem, etc. Even the buttons colors of the apps can be customized.
 • Advertisement: done by us, or in your hands. You can decide that.
 • In certain emergencies (missed persons, police notification, etc.) the app offers an emergency notification displayed immediately on all devices. With this function, it is possible to inform all users in a short period of time. The emergency notification can only be controlled by the appropiate institutions (police, fire brigade, etc.).
 • Prepared marketing material like stickers, flyers or slidesheets.
 • One hour personal web-training (Teamviewer).
WE HAVE THE SOFTWARE, YOU FILL IT WITH LIFE!
 
ZO EENVOUDIG WERKT DE INFO-APP
De Info App werkt op de meest gangbare smartphones en tablets met het besturingssysteem iOS en Android. Tevens is de App als Website via het internet beschikbaar.
 • Technische serverplatform voor het invoeren van gegevens en de presentatie van de web-versie.
 • In het App-menu zijn 11 talen beschikbaar. Extra talen zijn eenvoudig te implementeren.
 • Op het serverplatform is standaard met 2 talen uitgerust, meerdere talen zijn eenvoudig te implementeren.
 • Snelle en competente 3rd-Level support ter ondersteuning en bij eventuele vragen.
 • Optische aanpassingen (branding) voor uw stad, waaronder: foto’s, stadswapen etc. Ook kunnen de kleuren in het App-menu worden aangepast.
 • Reclame op de App: in uw, of onze handen. U beslist.
 • Bij noodsituaties (vermiste personen, politie meldingen, etc.) beschikt de App over een noodmeldingsindicator. Deze zorgt ervoor dat een spoedeisende melding direct en in zeer korte tijd op alle apparaten kan worden weergegeven. Deze noodmeldingsindicator kan alleen door de bevoegde instanties (politie, brandweer, enz.) worden gebruikt.
 • Ontwerpen voor promotiemateriaal zoals stickers, flyers om in uw stad te verspreiden – ook QR codes voor het printen op uw stadsplattegronden of informatieborden.
 • Een training van ongeveer een uur met Teamviewer.
WIJ ZORGEN VOOR DE SOFTWARE. U VULT HET MET LEVEN!
 
VARIABLE NUTZUNGSMODELLE
FÜR ANWENDER IMMER KOSTENLOS!
Ganz gleich, ob Daten eingegeben oder gesucht werden, alles ist für den Anwender kostenlos nutzbar. Die Info- App finanziert sich zum großen Teil über Werbung, die am oberen Bildschirmrand eingeblendet wird.
FÜR SIE ALS VERTRAGSPARTNER BIETEN WIR INDIVIDUELLE NUTZUNGSMODELLE:
ZUM BEISPIEL:
Für eine Stadt bis 50.000 Einwohner zahlen Sie eine einmalige Lizenzgebühr von 4.980 EUR (+ USt.) plus monatlicher Wartungspauschale von 149 EUR (+ USt.). Sie können die Werbung selbst vermarkten und entsprechende Einnahmen erzielen.
Wir können Ihnen aber auch ein individuelles Angebot bereiten, welches Ihren Bedürfnissen genau entspricht.
Sollten Sie daran Interesse haben, sprechen Sie uns bitte an!
 
VARIABLE USE CASES
ALWAYS FREE FOR THE USERS!
Wether the user edits or searches for information, it is always free! The Info App is profitable with the advertisement displayed in the upper area of the screen.
FOR OUR CONTRACT PARTNERS WE OFFER SPECIFIC LICENSING-MODELS:
FOR EXAMPLE:
For a city up to 50.000 citizens, you pay a one-time license fee of 4.980 EUR (+ Tax) and a montly rate for maintenance of 149 EUR (+ Tax). You can sell the advertisement and create profit.
We can always make you an individual offer to meet your requirements exactly.
If you are interested, please contact us!
 
VARIABELE GEBRUIKSMODELLEN
VOOR GEBRUIKERS ALTIJD GRATIS!
Of het nu gaat om het invoeren, of het zoeken van gegevens, alles is voor de gebruiker gratis beschikbaar. De info App wordt voor een groot deel gefinancierd uit reclame inkomsten. Deze wordt getoond aan de bovenkant van het scherm.
VOOR U ALS LICENTIEHOUDER BIEDEN WIJ INDIVIDUELE GEBRUIKSMODELLEN:
BIJVOORBEELD:
Voor een stad tot 50.000 inwoners betaald U een eenmalige licentievergoeding van € 4.980,= (excl. BTW). Plus de maandelijkse onderhoudskosten van € 149,= (excl. BTW). Met deze licentie zijn alle reclameopbrengsten uit de app voor U.
Wij kunnen U natuurlijk ook een individuele offerte aanbieden, die precies aan uw wensen voldoet.
Als U interesse heeft, neem dan gewoon even contact met ons op!
 
KOSTENLOS TESTEN
ÜBERZEUGEN SIE SICH VOM NUTZEN!
Probieren Sie die App kostenlos aus! Nachdem Sie uns kontaktiert haben, senden wir Ihnen einen Zugang zu einer Testversion. Damit haben Sie vollständigen Zugriff auf alle Standard-Funktionen, Hilfevideos und die technische Unterstützung durch unser Support-Team.
Videos zur Erklärung
1. App - Start
2. App - Events
3. App - POIs
4. App - Karte
5. Server - Registrierung
6. Server - Anmeldung
 
TEST IT - FOR FREE
SEE THE BENEFIT!
Test the App for free! After contacting us, you will get access to a test version of the Info App. This allows you to use the Info App with all functions, training-videos and full technical support.
Videos for explanation
1. App - Start
2. App - Events
3. App - POIs
4. App - Map
5. Server - Registration
6. Server - Log In
 
GRATIS UITPROBEREN
OVERTUIG U ZELF VAN HET GEMAK!
Test de App gratis! Meteen nadat U contact met ons heeft opgenomen, sturen wij U per E-Mail de gegevens voor een proefversie van de App. U heeft dan de volledige toegang tot alle standaard functies, trainingsvideo’s en de ondersteuning van ons support team.
Videos for explanation
1. App - Start
2. App - Events
3. App - POIs
4. App - Map
5. Server - Registration
6. Server - Log In
 
REFERENZ
Halle (Westf.)
Im App Store oder Google Play Store unter dem Stichwort „Haller Willem InfoApp“ können Sie am Beispiel von Halle (Westf.) die Funktionalität der Info App testen. Unter www.hallefueralle.de finden Sie die Web-Variante für den Browser.
Holen Sie sich auch die App für Ihr Smartphone:
Haller Willem Info App für iOS
Haller Willem Info App für Android
 
REFERENCES
Halle (Westf.)
To see a working city, you can download the Haller Willem Info App from the app stores. This app offers all the information for Halle (Westf.). www.hallefueralle.de is the link for the website of the Haller Willem Info App.
 
REFERENCES
Halle (Westf.)
Om een werkende Info App te zien, kunt U gratis de “Haller Willem Info App” downloaden in de App-Store of Google Play Store. Onder www.hallefueralle.de kunt U de web-versie van deze App vinden.
 
KONTAKT
APPS FOR CITIES
Rick Seip
Hainweg 10
33790 Halle (Westf.)
+49 (0) 5201 156 513 5
+49 (0) 157 531 151 35
info@appsforcities.de
 
CONTACT
APPS FOR CITIES
Rick Seip
Hainweg 10
33790 Halle (Westf.)
+49 (0) 5201 156 513 5
+49 (0) 157 531 151 35
info@appsforcities.de
 
CONTACT
APPS FOR CITIES
Rick Seip
Hainweg 10
33790 Halle (Westf.)
+49 (0) 5201 156 513 5
+31 (0) 628 340 879
info@appsforcities.de
 
Impressum
APPS FOR CITIES
Inhaber Rick Seip
Hainweg 10
33790 Halle (Westf.)
+49 (0) 5201 156 513 5
+49 (0) 157 531 151 35
info@appsforcities.de
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (gemäß §27 a Umsatzsteuergesetz):
DE292054727
Finanzamt Gütersloh

IHK: 836879
Bei den verwendeten Bildern und Grafiken handelt es sich um Shutterstock Bilder, die im Rahmen der bestehenden Lizenzvereinbarung genutzt werden.

1. Inhalt des Onlineangebotes

Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen auf unserer Website. Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Autors kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Autor behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.

2. Verweise und Links

Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Webseiten (“Hyperlinks”), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der verlinkten/verknüpften Seiten hat der Autor keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller verlinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen, Linkverzeichnissen, Mailinglisten und in allen anderen Formen von Datenbanken, auf deren Inhalt externe Schreibzugriffe möglich sind. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist.

3. Urheber- und Kennzeichenrecht

Der Autor ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Bilder, Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte Bilder, Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zurückzugreifen. Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind! Das Copyright für veröffentlichte, vom Autor selbst erstellte Objekte bleibt allein beim Autor der Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung des Autors nicht gestattet.

4. Datenschutz

Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder geschäftlicher Daten (Emailadressen, Namen, Anschriften) besteht, so erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis. Die Inanspruchnahme und Bezahlung aller angebotenen Dienste ist – soweit technisch möglich und zumutbar – auch ohne Angabe solcher Daten bzw. unter Angabe anonymisierter Daten oder eines Pseudonyms gestattet. Die Nutzung der im Rahmen des Impressums oder vergleichbarer Angaben veröffentlichten Kontaktdaten wie Postanschriften, Telefon- und Faxnummern sowie Emailadressen durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderten Informationen ist nicht gestattet. Rechtliche Schritte gegen die Versender von sogenannten Spam-Mails bei Verstössen gegen dieses Verbot sind ausdrücklich vorbehalten.

5. Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses

Dieser Haftungsausschluss/Disclaimer ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.

Impressum
APPS FOR CITIES
Owner Rick Seip
Hainweg 10
33790 Halle (Westf.)
+49 (0) 5201 156 513 5
+49 (0) 157 531 151 35
info@appsforcities.de
Sales tax identification number:
DE292054727
Fiscal Authorities Gütersloh

IHK: 836879
All Images are used as licensed by Shutterstock.

1. Online Content

The author assumes no responsibility for the current, accuracy and completeness of the information provided on our website. Liability claims against the author relating to material or immaterial nature caused by the use or disuse of the information, or the use of incorrect or incomplete information are excluded, unless it is proven that the author caused deliberate or grossly negligent fault. All offers are non-binding. The author expressly reserves the right to change, delete, supplement, publish or permanently discontinue parts or entire pages of the website without prior notice.

2. References and links

For direct or indirect references to other websites ( "hyperlinks") which lie outside the responsibility of the author, liability would only apply in cases in which it is proven that the author has knowledge of the content and it would be technically possible and reasonable to prevent the use of the illegal content. The author hereby declares that at the time of page-linking, no illegal content has been identified. The author has no influence on the current and future design, the contents or the authorship of the linked / connected pages. He therefore expressly dissociates himself from all contents of all linked / connected pages which were changed after the link. This statement applies to all internal Internet links and references as well as for external entries in guest books, discussion forums, link lists, mailing lists and all other forms of databases to which external access is possible. For damages resulting from illegal, incorrect or incomplete content and the use or disuse of these information, the responsibility lies only with the provider of the site to which it refers and not to the one that refers to the corresponding linked / connected pages.

3. Copyright and Trademark Law

The author strives to respect the copyrights of the images, graphics, texts, audio and video clips. The author strives the use of his own pictures, graphics, texts, audio and video clips or the use of license-free graphics, texts, audio and video clips. All mentioned and by third parties protected Brands and trademarks on the website are unlimited subject to the provisions of applicable trademark law and the ownership rights of the copyright owner. The mere mention does not mean that trademarks of third parties are not protected by law! The copyright for published and by himself created web pages remain only with the author. Any reproduction or use of images, graphics, texts, audio and video clips in electronic or printed publications is not permitted without the explicit permission of the author.

4. Data Protection

Insofar there is the possibility to enter personal or business data (email addresses, names, addresses) on the website, so is the disclosure of this data by the user on voluntary basis. The use and payment of all services offered - if technically possible and reasonable ñ are without disclosing such data or by providing anonymous data or a pseudonym. The use of the imprint or comparable information published post addresses, telephone and fax numbers and email addresses for sending unsolicited information is not permitted. Legal action against senders of spam mails in violation of this prohibition are expressly reserved.

5. Legal validity of this disclaimer

This disclaimer is to be regarded as part of the Internet offer referred to this Website. If sections or individual formulations of this text are not, no longer or not completely correct, the remaining parts of the document remain unaffected in their content and validity.

Impressum
APPS FOR CITIES
Rick Seip
Hainweg 10
33790 Halle (Westf.)
+49 (0) 5201 156 513 5
+49 (0) 157 531 151 35
info@appsforcities.de
BTW nummer:
DE292054727

IHK: 836879
De gebruikte Foto’s en afbeeldingen zijn afkomstig van Shutterstock en worden in licentieovereenkomst gebruikt.

1. Online inhoud

De auteur neemt geen verantwoordelijkheid voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de informatie op onze website. Claims tegen de auteur met betrekking tot materiÎle of immateriÎle schade, veroorzaakt door het gebruiken of niet gebruiken van de informatie en het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie zijn uitgesloten, tenzij opzet of grove nalatigheid door de auteur kan worden aangetoond. Alle offertes zijn geheel vrijblijvend en niet-bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om onderdelen van de website, of gehele paginaís te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of te publiceren of permanent te beÎindigen, zonder voorafgaande kennisgeving.

2. Verwijzingen en links

Voor directe of indirecte verwijzingen naar andere websites ( "hyperlinks") die buiten de verantwoordelijkheid van de auteur liggen, is aansprakelijkheid alleen van toepassing in gevallen waarin kan worden aangetoond dat de auteur kennis van de inhoud heeft en het redelijkerwijs ook technisch mogelijk is om deze onwettige inhoud te verhinderen. De auteur verklaart hierbij dat op het moment dat de gelinkte / verbonden paginaís werden aangemaakt, er geen illegale inhoud op de gelinkte / verbonden paginaís stond. Op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteursrecht van de gelinkte / verbonden pagina's heeft de auteur geen invloed. Hij distantieert zich dan ook uitdrukkelijk van de inhoud van alle gelinkte / verbonden pagina's die zijn gemaakt nadat de auteur de directe of indirecte verwijzingen heeft aangemaakt. Dit geldt tevens voor alle interne Internet-links en verwijzingen evenals voor de externe posts in gastenboeken, discussiefora, link-overzichten, mailinglijsten en alle andere vormen van databanken waarin externe toegang mogelijk is. Voor schade die voortvloeit uit illegale, foutieve of onvolledige inhoud en het gebruik of niet gebruik van dergelijke informatie ligt de verantwoordelijkheid uitsluitend bij de aanbieder van de site waarnaar deze verwijst, en niet bij diegene die naar de desbetreffende gelinkte / verbonden paginaís verwijst.

3. Auteurs- en merkenrecht

De auteur streeft ernaar om de auteursrechten van fotoís, afbeeldingen, audio- en videofragmenten en teksten te respecteren, zijn eigen foto's, afbeeldingen, audio- en videofragmenten en teksten te gebruiken of licentievrije afbeeldingen, audio, videoclips en teksten te gebruiken. Op alle op de website genoemde en eventueel door derden beschermde merken en handelsmerken zijn onbeperkt de bepalingen van het merkenrecht en eigendomsrecht van de genoemde eigenaar van toepassing. Alleen door de loutere vermelding kan niet de conclusie worden getrokken dat merken en handelsmerken niet door de rechten van derden worden beschermd! Het copyright voor gepubliceerde, en door de auteur zelfgemaakte objecten blijft alleen bij de auteur van de webpaginaís. Elke reproductie of het gebruik van zulke fotoís, afbeeldingen, audio- en videofragmenten en teksten in elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

4. Gegevensbescherming

Voor zover er voor de gebruiker de mogelijkheid bestaat om op website persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen) in te voeren en te publiceren, gebeurd dit uitdrukkelijk op vrijwillige basis. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten - indien technisch mogelijk en redelijkerwijs ñ is ook zonder de verklaring van dergelijke gegevens of door het verschaffen van anonieme gegevens of een pseudoniem toegestaan. In het kader van het gebruik de imprint of vergelijkbare informatie, zoals gepubliceerde postadressen, telefoonnummers, faxnummers en e-mailadressen voor het versturen van ongevraagde informatie door derden is niet toegestaan . Wij behouden ons het recht voor om juridische stappen te ondernemen in het geval van de ongevraagde verspreiding van promotionele informatie, zoals spam e-mails.

5. Rechtsgeldigheid van deze disclaimer

De uitsluiting van aansprakelijkheid / disclaimer kan als onderdeel van deze website worden beschouwd. Indien delen of individuele formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig correct zijn, dan blijven de overige delen van het document onaangetast in hun inhoud en geldigheid.